Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Buồn của anh (rm)

1,384 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm