Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Dù mưa thôi rơi

233 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm