Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Giấu đi cảm xúc (rm)

2,683 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm