Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Khóc giữa trời mưa

269 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm