Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Kỷ niệm nào buồn

977 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm