Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Lớn rồi còn khóc nhè

149 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm