Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Muộn rồi mà sao còn

1,312 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm