Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Nếu em hết thương rồi

47 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm