Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Sao anh chưa về nhà

62 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm