Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Sapa nơi gặp gỡ đất trời

350 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm