Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Sẽ hứa đi cùng nhau (Đi để trở về 3)

5,683 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm