Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Sợ rằng em biết anh còn yêu em

57 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm