Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Sương lạnh chiều đông

1,056 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm