Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Ta còn thuộc về nhau

1,726 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm