Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Thời để yêu thời để nhớ

2 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm