Bạn đang xem bản Karaoke của clip này

Còn nhớ hay đã quên (rm)

456 lượt nghe

Tải app ngay để thu âm